SELİM ELEKTRİK insan kaynakları politikasının amacı, kurumsal kültürümüzü içinde taşıyan, motivasyonu, iş doyumu ve verimliliği yüksek, gerçekleşecek geleceği keşfetme heyecanı ile yaşayan katma değer üreten, çevreye duyarlı, özgüvenli ve mutlu çalışanları ile iş devamlılığını sürekli kılmaktır.

Birlikte karar alma, birlikte üretme kollektif etkinliğini temel alan yönetim anlayışımız ile katılımı, ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği esas alan insan kaynakları politikamız ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünsel çalışma anlayışımız ile SELİM ELEKTRİK bugün çalışanların öncelikle tercih ettiği etkin ve mutlu olduğu, bir aile ortamında üreterek yaşadığı kurumsal bir yapıya ulaşmıştır.

Her zaman kaliteli, ekonomik, verimli ürün ve hizmet anlayışını esas alan SELİM ELEKTRİK’de çalışanlar “işinin sahibidir.” Bu bilinç SELİM ELEKTRİK’in yüksek performansının özünü oluşturmaktadır.

SELİM ELEKTRİK, vermiş olduğu hizmetlerde konusunda uzman ve iyi eğitilmiş personeli ile çalışmaktadır.

SELİM ELEKTRİK tüm çalışanlarının işini sahiplenmesine, bağlılığına, iş etiği ilkeleri çerçevesinde davranışlarına ve yetkinliklerine sonsuz güven duymaktadır.

Hemen Ara
Araç çubuğuna atla